Uporządkowaliśmy przepływ dokumentów w całej grupie kapitałowej Copernicus (...)

Grupa Copernicus
Branża: Finansowa

Grupa Copernicus

Wyzwanie

Grupa Copernicus to prężnie rozwijająca się grupa kapitałowa, której działalność prowadzona jest w oparciu o dwie linie biznesowe. Pierwszą są usługi brokerskie i finansowanie działalności świadczone w ramach usług domu maklerskiego, który pozyskał dla swoich klientów łącznie 3,5 mld złotych. Drugą linią jest zarządzanie majątkiem funduszy inwestycyjnych otwartych oraz dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których liczba wynosi już ponad 100, a wartość zarządzanych aktywów przekracza 9 mld złotych. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce wymusza na instytucjach finansowych przeprowadzanie regularnych audytów i kontroli, stosowanie się do określonych procedur oraz terminowe sporządzanie sprawozdań. Wyzwaniem postawionym przed firmą Baseline było wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz platformy do controllingu, audytów wewnętrznych i obsługi procesów finansowych w Grupie Copernicus.

Wdrożone rozwiązanie

Całe wdrożenie zostało podzielone na 3 etapy. Każdy z etapów zakładał stopniową automatyzację obszarów biznesowych Copernicus. Etap III wymagał zaimplementowania w Baseline™ dedykowanych procesów, które do tej pory były realizowane ręcznie.

Etap I (zrealizowany)

wdrożenie CRM
umieszczenie kontrahentów spółek Grupy Copernicus w centralnej bazie danych

Etap II (zrealizowany)

wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
instalacja urządzeń Brother
wdrożenie modułu Finansowego w zakresie realizacji procesów sprzedaży oraz kosztów
integracja z systemami księgowymi

Etap III (zrealizowany)

wdrożenie systemu do realizacji audytów wewnętrznych
obsługa procesów zarządzania incydentami
rejestr umów oraz zarządzanie umowami elektronicznymi
system informacji zarządczej
narzędzia dla Marketingu

Integracja z systemami

Comarch Optima
Sare
Ldap

Efekt

Uporządkowanie przepływu informacji w całej grupie kapitałowej. Zautomatyzowanie i przyspieszenie czynności związanych z realizacją procesów finansowych, raportowaniem korporacyjnym, zarządzaniem incydentami oraz audytem wewnętrznym. Wdrożenie narzędzi kontroli dla kadry zarządzającej.

Poznaj inne historie sukcesu
Grupa Trans.eu
Klient:
Grupa Trans.eu
Poprawiliśmy przepływ informacji w dziale handlowym zwiększając efektywność sprzedawców (...)
czytaj dalej
Vision Express
Klient:
Vision Express
Dostęp do elektronicznych danych kadrowych naszych pracowników został skrócony do minimum (...)
czytaj dalej
Benefit Systems
Klient:
Benefit Systems
E-archiwum Baseline™ sprawdza się jako system do masowej archiwizacji umów (...)
czytaj dalej
SATIS GPS
Klient:
SATIS GPS
Skróciliśmy czas raportowania statusów oraz podejmowania decyzji sprzedażowych (...)
czytaj dalej
Fabryka Magika
Klient:
Fabryka Magika
Skróciliśmy czas procesu ofertowania i realizacji zamówień dla naszych klientów (...)
czytaj dalej
PromoHolding
Klient:
PromoHolding
Zwiększyliśmy potencjał sprzedażowy łącząc w Baseline™ wszystkie spółki holdingu (...)
czytaj dalej
Frapol
Klient:
Frapol
Obieg faktur zakupowych oraz ofert został całkowicie zautomatyzowany (...)
czytaj dalej
Geotermia Podhalańska
Klient:
Geotermia Podhalańska
Zautomatyzowaliśmy w Baseline™ procesy operacyjne związane z obsługą odbiorców i obiektów (...)
czytaj dalej
Brother
Klient:
Brother
Baseline dostarczył rozwiązanie masowego skanowania z wykorzystaniem urządzeń Brother (...)
czytaj dalej
Grupa Mondi
Klient:
Grupa Mondi
Skróciliśmy czas obsługi reklamacji i dostęp do elektronicznych kopii dokumentów (...)
czytaj dalej
Charlie Food & Friends
Klient:
Charlie Food & Friends
Połączyliśmy sieć naszych restauracji w jeden centralny ekosystem obiegu dokumentów (...)
czytaj dalej
Rim
Klient:
Rim
Usprawniliśmy wewnętrzny obieg dokumentów oraz główne procesy kadrowo-finansowe(...)
czytaj dalej
Hotel Bania **** Thermal & Ski
Klient:
Hotel Bania **** Thermal & Ski
Baseline™ pomógł skrócić do minimum czas ofertowania naszych klientów (...)
czytaj dalej
Zrewolucjonizuj zarządzanie firmą z Baseline™
Zobacz demo