phone-icon

Poprawiliśmy przepływ informacji w dziale handlowym zwiększając efektywność sprzedawców (...)

Grupa Trans.eu
Klient:
Grupa Trans.eu
Branża: Transportowa
Moduły: CRM

Trans.eu

WYZWANIE

Grupa Trans.eu jest jednym z europejskich liderów świadczących usługi IT dla branży transportowej. Operator największej w Europie giełdy transportowej przetwarzającej ponad 120 mln ofert ładunków rocznie. W 2015 roku Spółka rozpoczęła poszukiwania systemu informatycznego klasy CRM kładąc nacisk na takie elementy jak elastyczność, intuicyjność i nowoczesność. Jednym z głównych kryteriów technicznych była możliwość integracji z wewnętrznymi systemami CRM Spółki jak i potencjał rozbudowy platformy o nowe obszary takie jak Elektroniczny Obieg Dokumentów z możliwością samodzielnego tworzenia ścieżek i raportów.
Spośród wielu narzędzi dostępnych na rynku krajowym Spółka postawiła na współpracę z firmą Baseline – rodzimym dostawcą systemu klasy EAS. W 2016 roku firma Baseline przeprowadziła dokładną analizę potrzeb w zakresie dostosowania narzędzi do potrzeb Spółki oraz z sukcesem wdrożyła system Baseline™ CRM wspierający procesy pozyskiwania i zarządzania klientami.
W kolejnych etapach planowana jest rozbudowa platformy Baseline™ o kolejne elementy takie jak Elektroniczny Obieg Dokumentów. Planowane jest również wdrożenie systemu w poszczególnych oddziałach Grupy Trans.eu na terenie całej Europy.

WDROŻONE ROZWIĄZANIE

Pierwszy etap wdrożenia zakładał odwzorowanie w module CRM procesu sprzedażowego opartego na Leadach i Szansach oraz integrację z kluczowym systemem wewnętrznym Spółki. Z uwagi na fakt, iż handlowcy pracują poza biurem, zostały przygotowane dedykowane funkcjonalności w aplikacji mobilnej takie jak logowanie rozmów telefonicznych czy geolokalizacją tras przejazdu z opcją przeglądania na mapie Google. Istotną częścią wdrożenia było dostosowanie modułu Raportowania zarówno dla pracowników działu handlowego jak i kadry menedżerskiej.

Etap I (zrealizowany)

wdrożenie CRM
wdrożenie Aplikacji mobilnej Android

Etap II (planowany)

wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI

Integracja z wewnętrznym systemem sprzedażowym

EFEKT

Zautomatyzowanie procesu sprzedażowego i uporządkowanie bazy potencjalnych klientów. Usprawnienie pracy i dostęp do informacji sprzedażowych dla handlowców przebywających poza biurem. Poprawa decyzyjności w oparciu o wdrożone mechanizmy raportowania i kontroli.

Poznaj inne historie sukcesu
Kancelaria KKG
Klient:
Kancelaria KKG
Zyskaliśmy lepszą kontrolę nad prowadzonymi sprawami, projektami i rozliczeniami z Klientami. (...)
czytaj dalej
Inter-Car Silesia
Klient:
Inter-Car Silesia
Poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów usprawniliśmy proces obieg informacji (...)
czytaj dalej
Corab
Klient:
Corab
Zwiększyliśmy efektywność zespołu handlowego i poprawiliśmy system prognozowania wyników
czytaj dalej
Wro-System
Klient:
Wro-System
Baseline™ w dużej mierze usprawnił proces obiegu dokumentacji i zarządzania projektami (...)
czytaj dalej
Datera
Klient:
Datera
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pozwoliło zwiększyć kontrolę nad obiegiem i (...)
czytaj dalej
Grupa Pietrzak
Klient:
Grupa Pietrzak
Zwiększyliśmy dostęp do informacji o naszych umowach i kartotekach pojazdów (…)
czytaj dalej
Papaya Films
Klient:
Papaya Films
Baseline™ umożliwił nam cyfryzację obiegu dokumentów oraz integrację procesów (...)
czytaj dalej
Polcom Group
Klient:
Polcom Group
Usprawniliśmy pracę działów i przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (...)
czytaj dalej
Vision Express
Klient:
Vision Express
Dostęp do elektronicznych danych kadrowych naszych pracowników został skrócony do minimum (...)
czytaj dalej
Benefit Systems
Klient:
Benefit Systems
E-archiwum Baseline™ sprawdza się jako system do masowej archiwizacji umów (...)
czytaj dalej
SATIS GPS
Klient:
SATIS GPS
Skróciliśmy czas raportowania statusów oraz podejmowania decyzji sprzedażowych (...)
czytaj dalej
Fabryka Magika
Klient:
Fabryka Magika
Skróciliśmy czas procesu ofertowania i realizacji zamówień dla naszych klientów (...)
czytaj dalej
Frapol
Klient:
Frapol
Obieg faktur zakupowych oraz ofert został całkowicie zautomatyzowany (...)
czytaj dalej
Grupa Copernicus
Klient:
Grupa Copernicus
Uporządkowaliśmy przepływ dokumentów w całej grupie kapitałowej Copernicus (...)
czytaj dalej
Geotermia Podhalańska
Klient:
Geotermia Podhalańska
Zautomatyzowaliśmy w Baseline™ procesy operacyjne związane z obsługą odbiorców i obiektów (...)
czytaj dalej
Brother
Klient:
Brother
Baseline dostarczył rozwiązanie masowego skanowania z wykorzystaniem urządzeń Brother (...)
czytaj dalej
Grupa Mondi
Klient:
Grupa Mondi
Skróciliśmy czas obsługi reklamacji i dostęp do elektronicznych kopii dokumentów (...)
czytaj dalej
Charlie Food & Friends
Klient:
Charlie Food & Friends
Połączyliśmy sieć naszych restauracji w jeden centralny ekosystem obiegu dokumentów (...)
czytaj dalej
Rim
Klient:
Rim
Usprawniliśmy wewnętrzny obieg dokumentów oraz główne procesy kadrowo-finansowe(...)
czytaj dalej
Zrewolucjonizuj zarządzanie firmą z Baseline™
Zobacz demo