phone-icon

Polityka prywatności

Baseline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, KRS nr 0000581581, jest administratorem Państwa danych osobowych. We wszelkich kwestiach, dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email security@baseline.pl lub pisząc na nasz adres korespondencyjny.

Jesteśmy właścicielem stron internetowych www.baseline.pl oraz www.optymalizujfirme.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników.

Ten dokument opisuje naszą politykę prywatności, czyli zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które zbieramy z wykorzystaniem stron www (w tym wersji demonstracyjnej systemu Baseline™), formularzy kontaktowych oraz przy okazji wymiany korespondencji.

Mając na uwadze dobro klientów, wdrożyliśmy w naszej firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach którego ustanowiona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Zapoznaj się z Deklaracją Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1. KIEDY I JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY ORAZ CO Z NIMI ROBIMY?

a) Wersja demonstracyjna Baseline™ – Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon – dane służące do przekazania Państwu drogą e-mail danych logowania do serwisu Demo lub świadczenia pomocy technicznej, a także do kontaktu z Państwem w celu złożenia oferty handlowej. Dodatkowo zapisujemy w naszej bazie danych adres IP z jakiego połączono się z systemem oraz historię przeglądanych stron i aktualizowanych rekordów, w celu przeprowadzania analiz Państwa zachowań pod kątem optymalizacji interfejsu użytkownika. Dane wymienione w tym podpunkcie są automatycznie usuwane z systemu po zakończeniu testów.

Wymienione wyżej dane przetwarzamy w celu zrealizowania umowy (dostarczenia zamówionej przez Państwa usługi), a w przypadku działań o charakterze marketingowym – z uwagi na nasz prawnie usprawiedliwiony cel, jakim jest reklamowanie naszych usług i produktów. Niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi nam realizację usługi.

b) Newsletter – Użytkownik podając swój e-mail wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowej w postaci cyklicznej korespondencji e-mail w zakresie nowości oraz aktualności dotyczących systemów Baseline™ i Extranet, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i w tym celu udostępnia swój e-mail.

Wymienione dane przetwarzamy w celu zrealizowania umowy (dostarczenia Państwu zamówionej usługi). Niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi nam realizację usługi.

c) Formularz kontaktowy – Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Użyjemy tych danych do skontaktowania się z osobą wypełniającą formularz kontaktowy, realizując nasz prawnie usprawiedliwmy cel, jakim jest komunikacja z użytkownikami naszych stron www. Podanie przez Państwa danych jest konieczne, by umożliwić nam odpowiedź na Państwa zapytanie.

d) Informacje zbierane automatycznie – Adres IP użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, strony odwiedzane przez użytkownika, ilość spędzanego czasu na każdej z nich w celach statystycznych. Umożliwiamy zbieranie danych o aktywności użytkowników naszych stron internetowych obcym systemom w celach wykonywania analiz statystycznych (Google Analytics).

Te informacje są konieczne do prawidłowego działania naszych stron www i nie wymagają Państwa zgody. Ponadto wykorzystujemy je w naszym prawnie usprawiedliwionym celu, jakim jest analiza sposobu, w jaki korzystacie Państwo z naszych stron www. Możemy dzięki nim tworzyć statystyki i raporty, pomagające nam w ulepszaniu działania naszych stron internetowych.

2. CZEGO NIE ROBIMY Z PAŃSTWA DANYMI?

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nie przekazujemy Państwa danych do organizacji międzynarodowych ani tzw. państw trzecich (tzn. nienależących do EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego), za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach usług firmy Google. W tym przypadku Państwa dane są przekazywane przy zastosowaniu adekwatnego do zagrożeń poziomu ochrony.

3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES”

Pliki „cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach serwisu.

Odwiedzając którąkolwiek z naszych stron www, akceptują Państwo zasady przechowywania i wykorzystywania plików „cookies” poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć lub zmodyfikować zbieranie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

Na naszych stronach internetowych pliki „cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt.

4. USŁUGI GOOGLE

Korzystanie z pluginu Baseline™ dla aplikacji Gmail umożliwia przesyłanie wskazanych przez użytkownika wiadomości e-mail wraz z załącznikami do oprogramowania Baseline™. W związku z tym żadne inne operacje na Państwa koncie Google nie są realizowane. Użytkownik w trakcie procesu instalacji pluginu musi jednoznacznie wyrazić zgodę na dostęp ww. pluginu do odczytu i tworzenia wiadomości e-mail w kontekście wybranego konta Google.

5. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będzie istnieć podstawa do ich przetwarzania, czyli:
• W przypadku danych przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, które mogliby Państwo podnieść przeciwko nam (maksymalnie 7 lat).
• W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, które mogliby Państwo podnieść przeciwko nam (maksymalnie 7 lat).
• W przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tej umowy (maksymalnie 7 lat).

W niektórych przypadkach może mieć miejsce sytuacja, że przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania Państwa danych przez inny okres, niż wymieniony powyżej.

6. JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo żądać sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia. Mają Państwo również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora (w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy)

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego ich przetwarzania z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

Realizacja wymienionych uprawnień może podlegać ograniczeniom lub dodatkowym uwarunkowaniom, wynikającym z przepisów prawa (w szczególności z RODO).

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. KLAUZULE RODO

Klauzula Marketing Bezpośredni
Klauzula Newsletter
Klauzula Rekrutacyjna
Klauzula Systemu Demo
Klauzula Handlowa