moduł

Budżet

 

Poznaj nowy wymiar
budżetowania
bez Excela

Baseline™ umożliwia wygodne planowanie budżetów zarówno w podziale na koszty jak i przychody. Budżetowanie jest realizowane w dwóch wymiarach: na jednostki (departamenty) oraz rodzaje kosztów/przychodów. Na budżet ostateczny składają się budżety poszczególnych departamentów.

 

Każdy budżet podlega
odrębnemu obiegowi akceptacji

Budżet jest przygotowywany przez kierowników jednostek, którzy po wykonaniu ostatecznych zmian wysyłają go do akceptacji. Akceptacja odbywa się według ścieżki hierarchii jednostek organizacyjnych w spółce.

Oznacza to, iż akceptacja jest wymagana przez wszystkich przełożonych kierownika.

 

Cyklicznie korygujesz budżety
poprzez mechanizm tworzenia rewizji

Aby skorygować roczny plan można w prosty sposób utworzyć rewizję istniejącego budżetu. Każda rewizja polega odrębnemu obiegowi akceptacji. Po zaakceptowaniu rewizji, poprzednie wersje budżetu zostają zarchiwizowane.

Tworzenie budżetu na kolejne lata wymaga jedynie skopiowania i dostosowania budżetu za poprzedni rok.

 

Śledzisz wykonanie
w czasie rzeczywistym

Budżet jest w pełni zintegrowany z obiegiem faktur oraz planem kont księgowych, który jest przechowywany w Baseline™. Oznacza to, iż raport wykonania budżetu jest dostępny od ręki uwzględniając wszystkie zaksięgowane koszty/przychody.

Baseline™ umożliwia śledzenie analityki finansowej na poziomie faktur kosztowych.

 

Kontrolujesz proces obiegu Zamówień wewnętrznych

Baseline™ pilnuje wysokości składanych zamówień w oparciu o aktualnie obowiązujący w firmie budżet. W przypadku przekroczenia budżetu wymagana jest dodatkowa akceptacja Dyrektora Finansowego lub wskazanej przez niego osoby.

Ustal poziom wydatków jednorazowo na etapie akceptacji budżetu.

 

Prognozujesz przychody i koszty
w projektach

Budżet to również planowanie przychodów ze sprzedaży produktów oraz usług w ujęciu projektowym, gdzie każdy projekt posiada swój własny budżet. Implementacja tego rodzaju budżetu może przybierać formę zbiorczą lub w rozbiciu na miesiące projektowe.

Baseline™ jednocześnie umożliwia śledzenie wykonania budżetu w ujęciu graficznym.

Pozostałe moduły