phone-icon

moduł

Budżet

 

Poznaj program do
budżetowania
bez Excela

Baseline™ jako unikatowy system do budżetowania umożliwia wygodne planowanie budżetów zarówno w podziale na koszty jak i przychody. Budżetowanie jest realizowane w trzech wymiarach: na jednostki (departamenty), rodzaje kosztów/przychodów oraz miesiące. Na budżet ostateczny składają się budżety poszczególnych departamentów.

 

Każdy budżet podlega
odrębnemu obiegowi akceptacji

Budżet jest przygotowywany przez kierowników jednostek, którzy po wykonaniu ostatecznych zmian wysyłają go do akceptacji. Akceptacja odbywa się według ścieżki hierarchii jednostek organizacyjnych w spółce.

Oznacza to, iż akceptacja jest wymagana przez wszystkich przełożonych osoby, która budżet przygotowuje.

 

Cyklicznie korygujesz budżety
poprzez mechanizm tworzenia rewizji

Aby skorygować roczny plan można w prosty sposób utworzyć rewizję istniejącego budżetu. Każda rewizja polega odrębnemu obiegowi akceptacji. Po zaakceptowaniu rewizji, poprzednie wersje budżetu zostają zarchiwizowane.

Tworzenie budżetu na kolejne lata wymaga jedynie skopiowania i dostosowania budżetu z poprzedniego okresu.

 

Śledzisz wykonanie
w czasie rzeczywistym

Budżet jest w pełni zintegrowany z obiegiem faktur oraz planem kont księgowych, który jest przechowywany w Baseline™. Oznacza to, iż raport wykonania budżetu jest dostępny od ręki uwzględniając wszystkie zaksięgowane koszty/przychody.

Baseline™ umożliwia śledzenie analityki finansowej na poziomie faktur kosztowych.

 

Kontrolujesz proces obiegu Zamówień wewnętrznych

System do budżetowania Baseline™ pilnuje wysokości składanych zamówień w oparciu o aktualnie obowiązujący w spółce budżet. W przypadku przekroczenia budżetu wymagana jest dodatkowa akceptacja Dyrektora Finansowego lub wskazanej przez niego osoby.

Istnieje możliwość łączenia Zamówień z fakturami na dowolnym etapie obiegu faktury.

 

Prognozujesz przychody i koszty
w projektach

Budżetowanie na projekty to planowanie przychodów ze sprzedaży produktów oraz usług w ujęciu projektowym, w którym to każdy projekt posiada swój własny budżet. Kierownik Projektu tworzy harmonogram prac w podziale na etapy, a następnie budżetuje koszty i przychody dla każdego z etapów osobno.

Opcjonalnie, budżet projektowy można wyeksportować do Excela,a następnie zaimportować po wykonaniu bardziej złożonych przeliczeń.

Pozostałe moduły