phone-icon

moduł

Serwis

 

Elektroniczny
rejestr zgłoszeń serwisowych

Centralny rejestr zgłoszeń serwisowych (incydentów) umożliwia zaawansowane wyszukiwanie przy użyciu atrybutów opisujących zgłoszenie takich jak np. data zgłoszenia, osoba zgłaszająca, kategoria, treść lub priorytet. Każdy użytkownik ma możliwość podglądu statusu zgłoszonego przez siebie problemu.

Dostęp do rejestru jest chroniony odpowiednio skonfigurowanymi uprawnieniami.

 

Własny formularz
zgłoszenia serwisowego

Rejestracja zgłoszeń w Baseline™ może odbywać się manualnie poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub automatycznie poprzez obsługę skrzynki e-mail, na którą wysyłane są zgłoszenia mailowe lub zgłoszenia z formularza znajdującego się na stronie www.

Formularz rejestracji zgłoszenia jest indywidualnie dostosowywany na etapie konfiguracji modułu.

 

Proces obsługi
zgłoszenia serwisowego

Zarejestrowanie zgłoszenia serwisowego to dopiero początek procesu jego obsługi. W ramach wdrożenia modułu serwisowego ścieżka obsługi serwisowej jest indywidualnie dostosowywana do aktualnych potrzeb organizacji. Dla przykładu kategoria zgłoszenia może determinować odrębną ścieżkę procesowania zgłoszenia.

Na każdym etapie obsługi zgłoszenia użytkownik może otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu jego realizacji.

 

Przypomnienia
o terminach przeglądów

Moduł serwisowy może służyć również do zarządzania terminami przeglądów gwarancyjnych lub pogwarancyjnych. Baseline™ alarmuje wskazane osoby z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wykonania przeglądu lub wysłania informacji.

Przypomnienia są generowane w ustalonych okresach oraz dostarczane kanałem e-mail, sms lub innym dostępnym.

 

Dostępność
statystyk on-line

Baseline™ udostępnia pulę domyślnych raportów służących do śledzenia statystyk serwisowych takich jak: ilość zarejestrowanych zgłoszeń w miesiącu, statystyka statusów zgłoszeń lub zgłoszenia przeterminowane. Statystyki dostępne są w postaci raportów, zestawień lub wykresów.

Baseline™ posiada możliwość tworzenia własnych zestawień i raportów.

Pozostałe moduły