phone-icon

moduł

Projekty

 

Jak zarządzasz projektami
w swojej firmie?

Z Baseline™ możesz zrobić to bardzo szybko. Każdy Projekt składa się z etapów (hierarchii zadań) przydzielonych do konkretnych osób i z konkretnym terminem realizacji. Realizując projekt możesz wykonywać mnóstwo aktywności np. dodać komentarz, ustawić spotkanie, wysłać maila lub załączyć dokumentację projektową. Odpowiednie osoby zostaną poinformowane o tym fakcie przez system.

W Projekcie wszystkie ważne zdarzenia są wyświetlane na linii czasu.

 

Prosty sposób kontroli
terminowości
 projektu

Główny kalendarz w Baseline™ to miejsce, od którego zaczynasz każdy dzień w pracy. Automatyczne powiadomienia o terminach spowodują, że nie zapomnisz przygotować raportu lub skontaktować się z klientem w ważnej sprawie.

Projekty udostępniają możliwość logowania i analizy czasu pracy użytkowników.

 

Śledzisz postępy prac
na wykresie Gantta

Baseline™ udostępnia to co jest niezbędne do skutecznej kontroli i analizy działań w projekcie. Wykres Gantta pozwala w szybki sposób na zarządzanie harmonogramem wszystkich projektów w firmie. Z kolei statystyka zadań pomoże zobrazować obłożenie pracą poszczególnych osób w firmie.

Obszar projektowy został ściśle zintegrowany z modułem Raportowania, który umożliwia tworzenie własnych statystyk i analiz.

 

Kontrolujesz budżet projektu
bezpośrednio w Baseline™

Moduł projektowy został bardzo mocno zintegrowany z obszarem Budżetowania. W ramach obiegu dokumentów możesz łatwo rozksięgować faktury na projekt lub wystawić dokumenty sprzedażowe otrzymując w rezultacie marżę na projekcie.

W projekcie rozliczysz czas pracy przeliczając go na wynagrodzenie wg zdefiniowanej stawki.

Pozostałe moduły