phone-icon

moduł

Umowy

 

Elektroniczny
rejestr wszystkich umów

Centralny rejestr dokumentów umów w podziale na umowy z klientami, partnerami, dostawcami oraz pracownikami. Każda umowa jest zeskanowana oraz opisana docelową listą atrybutów, po których istnieje możliwość wyszukiwania. Umowy posiadają swoich opiekunów w postaci konkretnych osób lub departamentów.

Automatyczne ocr-owanie skanów umów umożliwia ich późniejsze wyszukiwanie w rejestrze za pomocą słów kluczy.

 

Przypomnienia o terminach
wynikających z umów

Baseline™ posiada wbudowany mechanizm, który przypomina o terminach związanych z datą obowiązywania każdej umowy. Dotyczy to również dat obowiązywania np. gwarancji lub przeglądu.

Przypomnienia mogą być ustawiane na dowolny okres przed upływem terminu obowiązywania.

 

Generator umów
na bazie własnych szablonów

Jedną z zalet modułu Umowy jest możliwość skonfigurowania elektronicznego formularza oraz szablonu wydruku, na podstawie których Baseline™ wygeneruje elektroniczną wersję umowy. Generator najczęściej ma zastosowanie do umów o pracę, dzieło, zlecenie lub umów o współpracy.

Każda umowa generowana jest w formacie pdf. Istnieje możliwość wygenerowania umowy w formacie edytowalnym .docx.

 

Proces akceptacji Umów
na bazie workflow

Baseline™ umożliwia skonfigurowanie dedykowanego obiegu tworzenia tekstu umowy oraz procesu jej akceptacji. W ofercie posiadamy wiele przykładowych obiegów, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach prowadzenia biznesu.

Proces obiegu umów wymaga zakupu modułu Workflow.

 

Podpis online za pomocą Autenti

Platforma Autenti oferuje rozwiązania umożliwiające podpisywanie umów online, na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dodatek umożliwia pełną integrację systemu Baseline™ z Autenti.com bez konieczności pobierania dokumentów i wysyłania ich pocztą e-mail. Użytkownik wskazuje umowę w wersji Word lub pdf oraz przypisuje osoby zatwierdzające. Na tej podstawie system Baseline™ wysyła dokumenty do platformy Autenti używając natywnego API, a po ich podpisaniu automatycznie pobiera zatwierdzony plik pdf i zachowuje go w repozytorium Umów.

Więcej o usłudze podpisu Autenti znajdziesz tutaj.

 

Plugin do wersjonowania MS Office

Umożliwia wersjonowanie plików umów .docx bezpośrednio w systemie Baseline™. Dokument umowy jest blokowany w Baseline™ i otwierany w programie MS Office. Po zakończeniu edycji nowa wersja dokumentu wysyłana jest bezpośrednio do systemu Baseline™.

Plugin współpracuje z programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Pozostałe moduły