phone-icon

moduł

Aktywa

 

Elektroniczny rejestr
środków trwałych i wyposażenia

Baseline™ umożliwia prowadzenie centralnego rejestru wyposażenia oraz środków trwałych jakie są na stanie firmy. Każdy z elementów jest klasyfikowany w oparciu o własne grupy aktywów (sprzęt komputerowy, drukarki, licencje), a wskazanie lokalizacji pozwala precyzyjnie określić ile elementów mamy na magazynie, a ile jest wydanych do użytkowania. Każdy element w bazie posiada swoją historię oraz listę zdarzeń takich jak wystąpienie incydentu, przekazanie do użytkowania, zwrot czy likwidacja.

Baseline™ umożliwia wyszukiwanie elementów w oparciu o ich nazwę, kategorię, numer seryjny lub producenta.

 

Szybkie wydawanie sprzętu
pracownikom

Wydanie sprzętu pracownikowi jest operacją, która zapisywana jest w historii życia urządzenia. Taka informacja pozwala na wskazanie osoby odpowiedzialnej w danym czasie za dane aktywo. W tym celu Baseline™ pomaga generować elektroniczne protokoły przekazania, protokoły zwrotu oraz likwidacji środka trwałego. Podpisane protokoły trafiają do systemu w formie skanu.

Baseline™ umożliwia wydawanie sprzętu osobom spoza organizacji.

 

Inwentaryzacja
sprzętu, licencji i wyposażenia

Każde urządzenie może zostać oznakowane przy pomocy kodów QR. Każdy kod jednoznacznie identyfikuje aktywo oraz umożliwia wykonanie inwentaryzacji. Inwentaryzacja realizowana jest przy użyciu aplikacji mobilnej Baseline™ wyposażonej w czytnik kodów QR.

Inwentaryzacja pomaga uporządkować sprawy związane z zarządzaniem sprzętem, który znajduje się poza biurem firmy.

Pozostałe moduły