phone-icon

moduł

HR

 

Elektroniczne archiwum
dokumentacji pracowniczej

Koncepcja E-teczki wywodzi się z potrzeby szybkiego dostępu do danych pracowniczych. Układ teczek osobowych w podziale na części A, B, C umożliwia bezpośredni dostęp do skanów umów pracowniczych, zaświadczeń, upoważnień i innych dokumentów. Kartoteki pracownicze dostępne są w układzie drzewa struktury organizacyjnej.

Archiwum to nie tylko dokumenty, to również wnioski personalne, nieobecności L4 oraz historia zatrudnienia zgromadzone w jednym miejscu.

 

Wnioski urlopowe
oraz grafiki roczne

Planowanie urlopów w skali całej firmy może odbywać się całkowicie elektronicznie. Każdy pracownik tworzy swój własny grafik urlopowy, a następnie wypełnia elektroniczne wnioski. W następnej kolejności wnioski są akceptowane przez przełożonego, aby docelowo trafić do działu kadr. Na tej podstawie Baseline™ generuje raporty nieobecności dla całego departamentu lub firmy.

Baseline™ udostępnia każdemu pracownikowi informację o przysługujących dniach urlopowych.

 

Obsługa delegacji
krajowych i zagranicznych

Baseline™ realizuje pełną obsługę delegacji począwszy od polecenia wyjazdu, poprzez akceptację kosztów, a kończąc na całkowitym rozliczeniu wyjazdu. Skomplikowany algorytm przelicza kwoty kilometrówek, oblicza diety krajowe i zagraniczne oraz generuje zbiorcze podsumowanie.

Delegacje są w pełni zintegrowane z elektronicznym obiegiem dokumentów w zakresie ewidencji kosztów.

 

Automatyczne przypomnienia
o ważnych terminach

Koniec z zapominaniem o terminach badań okresowych lub szkoleniach BHP. Baseline™ pilnuje ważnych terminów dla wszystkich pracowników firmy. Przypomnienia generowane są do opiekuna HR z odpowiednim wyprzedzeniem.

Baseline™ monitoruje terminy zakończenia umów cywilnoprawnych z pracownikami.

 

Prowadzenie
projektów rekrutacyjnych

Moduł HR umożliwia zarządzanie elektroniczną bazą kandydatów do pracy, dokumentami CV oraz projektami rekrutacyjnymi. Projekty rekrutacyjne ułatwiają gromadzenie informacji o kandydacie w trakcie trwania procesu oraz po jego zakończeniu. Rozbudowana wyszukiwarka umożliwia selekcję kandydatów w oparciu o wiele kryteriów wyszukiwania.

Baseline™ obsługuje import danych wprost ze skrzynek rekrutacyjnych e-mail.

 

Generacja przelewów
za wynagrodzenia
do banku

Baseline™ nie jest stricte systemem płacowym, ale umożliwia import list płac z zewnętrznego programu i przygotowanie gotowych paczek przelewowych do banku za poszczególne składniki wynagrodzenia.

Listy płac w Baseline™ są również wykorzystywane do budżetowania kosztów oraz prowadzenia analityki finansowej.

 

System cyklicznych
ocen
pracowniczych

Opracowaliśmy i przygotowaliśmy w Baseline™ okresowy system ocen pracowniczych. Każdy pracownik jest oceniany przez przełożonego według określonych kryteriów, a następnie otrzymuje ocenę oraz wytyczne i punkty doskonalenia w postaci zadań do wykonania. Baseline™ zarządza realizacją działań okresowych, gromadzi dokumenty i pozwala ewidencjonować zdarzenia. W rezultacie generuje raporty z podsumowaniem wyników działań.

System ocen pracowniczych to element systemu zarządzania kompetencjami w organizacji.

Pozostałe moduły