phone-icon

Zobacz co nowego w styczniu 2019

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W noworocznym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na styczeń 2019 wydaniu 8.8.0 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Proces windykacyjny i wiekowanie należności
Opracowaliśmy uniwersalny Proces windykacyjny, który samoczynnie uruchamia działania windykacyjne w zależności od wykrytych opóźnień w płatnościach za faktury. Dodatkowo na bocznym panelu w module Faktur sprzedaży został udostępniony widok „Wiekowanie należności”. Widok ten współpracuje z procesem windykacyjnym i obrazuje aktualny stan zadłużenia klientów w podziale na tygodniowe okresy płatnicze oraz prezentuje statystyki opóźnień w płatnościach.
Obrazek
Ulepszenia w obszarze edycji szablonów Workflow
W nowej wersji usprawniliśmy szereg narzędzi niezbędnych do definiowania procesów workflow. Oto niektóre z nich:
– Dodano możliwość edycji schematu Workflow z poziomu konkretnego Działania;
– Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu workflow z poziomu listy szablonów;
– Dodano możliwość ograniczenia przekazania Działania w danym kroku Workflow tylko do jednego odbiorcy;
– Edycja zapytań SQL na szablonie kroku workflow oraz parametrze raportu będzie wyzwalać okno edytora SQL bez dodatkowego kliknięcia;
Obrazek
Ulepszenia w obszarze edycji szablonów Dokumentów
W nowej wersji usprawniliśmy szereg narzędzi niezbędnych do definiowania szablonów dokumentów. Oto niektóre z nich:
– Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu dokumentu z poziomu listy szablonów;
– Dodano możliwość sterowania ilością podpowiadanych pozycji na polu autocomplete;
– Użytkownik może dodać nowy Dokument spod innego elementu bez konieczności wybierania konkretnego szablonu w menu dodawania;
Obrazek
Pobieranie danych o zagranicznych podmiotach z europejskiej bazy VIES
Chcąc dodać podmiot zarejestrowany w PL użytkownicy mogą skorzystać z bazy GUS. Od teraz mogą również pobrać automatycznie niektóre dane dotyczące podmiotów spoza PL, mających siedzibę na terenie EU. W tym celu rozbudowaliśmy mechanizm pobierania danych o podmiotach o integrację z dodatkową bazą danych VIES.
Obrazek
Obsługa archiwizacji Pudeł oraz Dokumentów
O ile zarządzanie dokumentami w Baseline™ nie jest nowością, o tyle nowością jest zarządzanie dokumentami papierowymi. Przygotowaliśmy dedykowane narzędzie, które umożliwia sprawną ewidencję pudeł i segregatorów służących do archiwizacji dokumentów firmowych. Zobacz jak to działa.
Obrazek
Zlecenia bankowe w formacie Swift (MT103)
Rozbudowaliśmy możliwości Baseline™ o możliwość generowania przelewów zagranicznych dla rachunków non-IBAN w standardzie MT103 (Swift). W tym celu wymagane jest uzupełnienie kodu Swift dla rachunku bankowego beneficjenta.
Obrazek
Śledzenie przesyłek kurierskich z poziomu Baseline™
Niezwykle przydatna funkcja umożliwiająca śledzenie przesyłek kurierskich z poziomu systemu Baseline™ bez konieczności zaawansowanej integracji z zewnętrznym systemem rejestracji przesyłek. W tym celu należy wprowadzić do systemu jedynie numer przesyłki, a link do śledzenia pojawi się automatycznie dla kurierów, którzy udostępniają taką możliwość z poziomu www.
Obrazek
e-Teczka – nowa odsłona
Z uwagi na zmiany jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku, zmieniliśmy całkowicie filozofię e-Teczki kadrowej. System uzyskał nową odsłonę i nowe możliwości, a przede wszystkim został dostosowany do zmian w KP. Poznaj więcej szczegółów i sprawdź jak wygląda nowa e-Teczka:
Obrazek
Podwyższone bezpieczeństwo plików
Wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie, które ostrzega użytkownika w sytuacji, gdy plik który chce pobrać lub podejrzeć został podmieniony na serwerze, a jego suma kontrolna Md5 nie pokrywa się z zapisaną w bazie danych.
Obrazek
Kreator zadań w Projekcie
Zakładając nowy Projekt użytkownicy mogą skorzystać z nowego kreatora tworzenia zadań w Projekcie. Kreator umożliwia budowanie dwupoziomowej hierarchii zadań oraz znacząco przyspiesza i ułatwia przydzielanie tasków do uczestników Projektu.
Obrazek
Rejestracja faktur w formacie .xml
Ministerstwo Finansów aktualnie pracuje nad zmianami w Ustawie związanymi z dystrybucją faktur w normalnym obrocie gospodarczym. System Baseline™ jest gotowy do wsparcia procesu rejestracji faktur kosztowych dostarczanych drogą e-mail w formacie xml. W chwili obecnej można tworzyć własne interpretatory formatu pliku faktury, a w przyszłości, gdy powstanie jednolity standard, zostanie on dostosowany w standardzie.
Obrazek
Generacja Zleceń bankowych dla wybranych faktur
Do niedawna system Baseline™ tworzył paczkę Zleceń do banku dla wszystkich faktur będących w statusie Oczekujący. W chwili obecnej istnieje możliwość wskazania na liście tylko i wyłącznie tych faktur, dla których chcemy jawnie wykonać przelew.
Obrazek
Zmiany w interfejsie użytkownika www
Wprowadziliśmy zmiany mające na celu ułatwienie przeglądania wyświetlanych list systemowych. Każdemu statusowi elementu przypisany jest właściwy kolor, dzięki czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób odróżniać rekordy o szybciej nawigować w systemie. Dodatkowo zmieniliśmy style wyświetlania pól o typie checkbox.
Obrazek
Uproszczona rejestracja Listy płac
W nowej wersji systemu całkowicie uprościliśmy proces dodawania List płacowych. Od teraz, aby zarejestrować Listę płac, podatek i ZUS wystarczy wypełnić jeden formularz w miejsce trzech.
Obrazek
Tworzenie Przesyłki w imieniu Kontrahenta
Częstokroć pojawia się konieczność nadania Przesyłki da adresata w imieniu innego kontrahenta. Z tego powodu dodaliśmy dodatkowe pole Kontrahent na formularzu tworzenia Przesyłki wskazujące na podmiot, którego dotyczy dana korespondencja. Wyszukiwarka korespondencji została dostosowana do wyszukiwania po nowym polu.
Obrazek
Inne usprawnienia

Oto niektóre z nich:

– Odblokowano możliwość linkowania zamkniętych elementów;
– Rozbudowano filtrowanie listy Działań w Aplikacji mobilnej o wartości: Przypisane do mnie i Wszystkie;
– Istniejące notyfikacje członków grupy zostaną usunięte po zamknięciu Działania przez innego użytkownika;
– Dodano informację dla Administratora o dacie ostatniego uruchomienia Raportu. Dodano możliwość edytowania Procedury SQL z poziomu nagłówka szczegółów Raportu;
– Dodano możliwość filtrowania Projektów po Produktach;
– Zmieniono formę wyświetlania widoku historii wersji systemu;
– Rozwiązano problem z zawieszaniem się skryptów js w przeglądarce Chrome;
– Ujednolicono liczniki na bocznym panelu z ilością wyświetlonych rekordów na liście;
– Dodano możliwość nadawania uprawnień do elementu z poziomu widoku szczegółów;