phone-icon

Obsługa delegacji w systemie Baseline™

Opublikowano:


Obsługa delegacji zawsze wiązała się z papierologią oraz mnóstwem czasu jaki musiał być poświęcony na jej rozliczenie. Problem nasila się gdy ilość delegacji zaczyna wyraźnie wzrastać, a ludzi do pomocy w rozliczaniu nie przybywa. W takich przypadkach warto skorzystać z gotowego narzędzia.

Co oferuje w tym zakresie Baseline™?
System Baseline™ realizuje pełną obsługę delegacji począwszy od złożenia polecenia wyjazdu, poprzez akceptację terminów i kosztów, a kończąc na całkowitym rozliczeniu wyjazdu. Skomplikowany algorytm przelicza kwoty kilometrówek, oblicza diety krajowe i zagraniczne oraz generuje zbiorcze podsumowanie. Co więcej delegacje mogą być wnioskowane i rozliczane przez samych pracowników – w takim wariancie dział HR jedynie weryfikuje poprawność rozliczeń. Dotyczy to zarówno obsługi delegacji krajowych jak i zagranicznych, które są o wiele bardziej skomplikowane z uwagi na konieczność uwzględniania czasu przekroczenia granicy i rozliczeń w obcych walutach.

Delegacje są w pełni zintegrowane z elektronicznym obiegiem dokumentów Baseline™ w zakresie ewidencji kosztów. Rejestrując pisma przychodzące Sekretariat ma możliwość wskazania delegacji, do której dany koszt się zalicza.

Zobacz pozostałe funkcje, które udostępnia moduł HR.

Obsługa delegacji w Baseline™