phone-icon

Zobacz co nowego we wrześniu 2020

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W jesiennym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na wrzesień 2020 wydaniu 10.0.0 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Dodano obsługę kodów Faktury na potrzeby pliku JPK V7
1 października 2020 r. zaczął obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy są zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. W systemie Baseline™ użytkownik może wskazać wybrane kody podczas wystawiania faktury sprzedażowej oraz rejestracji faktury kosztowej.

Obrazek
Integracja z e-KRS
System Baseline™ został zintegrowany z usługą rejestr.io, która umożliwia pobieranie zawartości elektronicznych dokumentów KRS i przechowywanie ich bezpośrednio pod kontrahentem w trybie zmian. Jest to przydatne np. w celu szybkiej weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania firmy podpisujących dokumenty umowy.

Obrazek
Integracja z podpisem online Autenti.com
Wykonaliśmy integrację z platformą Autenti.com służącą do bezpiecznego podpisywania dokumentów online za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub tzw. podpisu niekwalifikowanego. Platforma Autenti umożliwia zawieranie dowolnych umów B2B i B2C w bezpieczny i wygodny sposób bez konieczności wysyłania dokumentów mailem. Dokument jest wysyłany bezpośrednio z systemu Baseline™, a po jego podpisaniu jest pobierany z powrotem w to samo miejsce. Korzystanie z pluginu Autenti wymaga zakupu osobnego dodatku do programu Baseline™.

Obrazek
Import pozycji Faktur przychodowych z Excela
Formularz wystawiania Faktury sprzedażowej został rozbudowany o możliwość zaimportowania pozycji faktury wprost z Excela lub innego źródła tabularycznego metodą kopiuj-wklej. Funkcjonalność automatyzuje przypadki, kiedy chcemy wystawić fakturę posiadając gotowy arkusz kalkulacyjny z wypełnionymi wartościami.

Obrazek
Generowanie dokumentów na bazie szablonów Word i Excel
Dodaliśmy mechanizm umożliwiający pobranie pliku Excel lub Word z bazy szablonów, podmianę wybranych wartości w treści pliku, a następnie zapisanie go pod danym obiektem w systemie. Jest to przydatna w praktyce funkcja automatyzująca procesy związane z generowaniem dokumentów do formatów pakietu MS Office.

Obrazek
Ręczne wersjonowanie plików pdf i innych
Dodaliśmy dla posiadaczy pluginu Ms Office możliwość ręcznego wersjonowania plików innych formatów. Do tej pory pliki Word, Excel i PowerPoint mogły być wersjonowane za pomocą specjalnej wtyczki Baseline™. Rozszerzyliśmy tą możliwość o pozostałe formaty plików z tą różnicą, iż wersjonowanie będzie wykonywane manualnie poprzez wgranie nowej wersji pliku.

Obrazek
Generacja zleceń bankowych w formacie SEPA
Dodaliśmy obsługę generacji zagranicznych Zleceń bankowych do formatu SEPA. Format SEPA jest standardem europejskim w walucie EUR, który charakteryzuje się stosunkowo niskimi opłatami za pojedynczy przelew w porównaniu do innych formatów np. SWIFT.

Obrazek
Prognoza przyszłych wydatków
Doskonałe narzędzie dla firm, które chcą monitorować prognozę przyszłych wydatków za faktury kosztowe, które zostały wprowadzone do systemu Baseline™. Widok prezentuje sumaryczne kwoty przyszłych oraz zaległych obciążeń bazując na okresach tygodniowych. Widok ten jest wzorowany na istniejącej prognozie należności, która dotyczy faktur przychodowych.

Obrazek
Usprawnienia w module Dokumenty
Wdrożyliśmy możliwość systemowego rozksięgowania Dokumentu na Centra kosztów oraz Projekty. Dodaliśmy również możliwość zaszyfrowania generowanych wydruków pdf własnym hasłem, zwiększając tym samym bezpieczeństwo danych przesyłanych np. mailem.

Obrazek
Usprawnienia w module Faktur
Wdrożyliśmy możliwość wyboru produktu na pozycji faktury sprzedażowej i kosztowej za pomocą wyskakującego okienka-wyszukiwarki produktowej. Dodaliśmy możliwość wyliczenia kwoty netto z kwoty brutto pozycji faktury sprzedażowej. Dodaliśmy obsługę nowego trybu BookingMode, w którym rozksięgowanie Faktury jest kalkulowane w oparciu o pozostałą, łączną kwotę dla Centr i Projektów. Dodaliśmy dodatkowy rekord sumujący wszystkie wartości na podsumowaniu listy Faktur kosztowych i sprzedażowych.

Obrazek
Dynamiczne filtry Raportów
Filtry Raportów mogą już referować do siebie w oparciu o parametry zapytania SQL. Taki mechanizm powoduje, iż zwiększa się ergonomia i możliwości raportowania. Użytkownik wskazując pozycję na pierwszym filtrze, automatycznie otrzyma zawężoną listę wyboru na kolejno występujących po sobie filtrach.

Obrazek
Estymowany czas pracy w Projektach
Dodaliśmy możliwość wpisania zaplanowanego czasu pracy bezpośrednio na poziomie projektu, a nie jak do tej pory wyłącznie na zadaniach pod projektem. Czas pracy wskazany na projekcie jest nadrzędny w stosunku do czasu podanego na poszczególnych zadaniach. Jest on uwzględniany na podsumowaniu projektu w zestawieniu z czasem zrealizowanym.

Obrazek
Inne usprawnienia
W 2020 roku wdrożyliśmy setki mniejszych poprawek i udoskonaleń, które zostały opisane w naszym dzienniku zmian dostępnym pod adresem https://demo.baseline.pl/versions. Informacje te zostały pogrupowane w kontekście poszczególnych wersji systemu.