phone-icon

Zobacz co nowego w styczniu 2018

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W noworocznym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na styczeń 2018 wydaniu 7.15.0 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Prezentacja procesu sprzedażowego w formie checklisty
Nie zawsze graficzna prezentacja procesu sprzedażowego jest wystarczająca, aby sprostać specyficzne wymagania niektórych branż. Stworzyliśmy alternatywną postać procesu w formie rozbudowanej checklisty działań. Każda kolejna pozycja checklisty może po jej zaznaczeniu wpływać na postęp procesu sprzedażowego lub służyć jedynie w celach informacyjnych.

Obrazek
Obsługa tablicy sprzedażowej
Na potrzeby CRM zaadoptowano funkcjonalność tablic dostępnych w module Intranet. Każdy Deal może mieć swoją własną tablicę, na której handlowcy wymieniają się spostrzeżeniami i umieszczają komentarze/dokumenty. Taka forma prowadzenia dziennika aktywności w niektórych przypadkach wydaje się być stosowniejsza.

Obrazek
Grupowa zmiana daty płatności faktur kosztowych
Funkcjonalność dostępna jest z poziomu systemowej Listy faktur kosztowych. Umożliwia hurtową zmianę daty płatności bez konieczności wprowadzania zmian dla każdej faktury z osobna.

Obrazek
Rozbudowa Kalendarza nieobecności
Rozbudowaliśmy Kalendarz nieobecności w taki sposób, aby można było prezentować na nim dodatkowe formy nieobecności takie jak np. Delegacja. W tym celu wprowadziliśmy zmiany, które potrafią wyświetlać różne typy nieobecności za pomocą odrębnych kolorów co w praktyce znacznie ułatwia ich rozróżnianie.

Obrazek
Obsługa zgód pod kontaktem (RODO)
Wejście w życie przepisów RODO zaowocowało stworzeniem mechanizmu nadawania i odbierania zgód bezpośrednio pod każdym kontaktem połączonym relacją z Dealem czy też Kontrahentem. Administrator systemu może dodawać nowe kategorie zgód co czyni ten mechanizm bardzo elastycznym.

Obrazek
Przesyłanie obrazów kanałem chat
Uprościliśmy możliwość przekazywania obrazków i tzw. screenshotów poprzez chat wewnętrzny. Wystarczy skopiować obraz lub wykonać printscreen, a następnie w oknie chatu wkleić za pomocą popularnego skrótu klawiatury CTRL+V.

Obrazek
Szybki podgląd szczegółów procesu z poziomu listy działań
Udostępniliśmy funkcjonalność szybkiego podglądu szczegółów procesu z poziomu listy działań. Osoby, które zatwierdzają duże ilości dokumentów faktur nie muszą już otwierać każdego dokumentu z osobna. Zbiorczy widok szczegółów pojawia się w formie pływającego okna pop-up po najechaniu kursorem na wybrane działanie z listy.

Obrazek
Przeliczanie kursu walut po dacie sprzedaży
W niektórych przypadkach ustawa o rachunkowości wymaga, aby w przypadku faktur dewizowych przeliczać kurs waluty w oparciu o datę sprzedaży, zamiast daty wystawienia. Użytkownik rejestrujący ma w tym momencie możliwość wyboru daty referencyjnej, z której skorzysta algorytm wyliczający datę przeliczenia kursu.

Obrazek
Kompresja grafiki na wydrukach pdf
Generowanie oferty pdf posiadającej wiele elementów graficznych potrafi wpłynąć na dużą wielkość pliku wynikowego oraz czas jego wyświetlenia. Kompresja obrazów może ten czas oraz wielkość pliku znacznie zredukować.

Obrazek
Dostosowano mechanizm OCR do obsługi popularnych języków
Kolejna wersja mechanizmu OCR doczekała się gruntownej rozbudowy w kierunku obsługi dwóch bardzo popularnych języków: angielskiego i niemieckiego. Zdecydowanie skróciło to czas rejestracji faktur obcojęzycznych.

Obrazek
Rejestracja faktur z poczty e-mail
Niejednokrotnie zdarza się, iż dostawca przesyła kilka faktur w jednej wiadomości e-mail. W takiej sytuacji system Baseline™ będzie umożliwiał rejestrację poprzez konwersję wiadomości e-mail na kilka osobnych Faktur.

Obrazek
Obsługa nowych pól na Fakturze sprzedaży
Rozbudowaliśmy systemowy formularz rejestracji i edycji Faktury sprzedaży o nowe pola, które muszą pojawić się w niektórych sytuacjach na wydruku dokumentu Faktury.

Obrazek
Integracja z Centralą telefoniczną
Plugin Voip to nowa pozycja w ofercie Baseline. Integruje możliwości centrali telefonicznej z systemem Baseline™ oraz umożliwia nawiązywanie jak i odbieranie rozmów telefonicznych od klientów bezpośrednio z poziomu systemu Baseline™, który wyświetla kartę klienta w momencie nawiązywania połączenia oraz umożliwia przeglądanie dziennika połączeń oraz odsłuchiwanie zapisanych rozmów. Potrafimy komunikować się z wieloma dostawcami usług telefonii voip.

Obrazek
Wyszukiwarka osób w ramach workflow
Rozwiązaliśmy problem związany z wyborem osób do przekazania działania, w sytuacji kiedy lista osób jest bardzo rozbudowana. Dynamiczna wyszukiwarka z łatwością skraca czas wyszukiwania właściwej osoby podświetlając jej pozycję na liście przekazywania.

Obrazek
Wyszukiwanie kontaktów po numerze telefonu
Algorytm wyszukiwania rekordów został rozbudowany o długo wyczekiwaną funkcjonalność przeszukiwania kontaktów po numerze telefonu. Mechanizm został zaimplementowany zarówno dla głównej wyszukiwarki jak i wyszukiwarek dostępnych z poziomu listy Deali i Kontrahentów.

Obrazek
Obsługa płatności ZUS na indywidualne rachunki bankowe
Zmiana formy realizacji płatności ZUS stała u podstaw wdrożenia mechanizmu, który przygotowuje dyspozycje zleceń bankowych ZUS na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obrazek
Usprawnienia w aplikacji mobilnej
Dodaliśmy kilka funkcji, które wpływają na ergonomię pracy z aplikacją mobilną tj. usługi geolokalizacją mogą być automatycznie aktywowane przy instalacji, zapraszanie uczestników spotkania na podstawie listy adresów e-mail, odczytywanie kodów kreskowych , tworzenie kontaktu na podstawie połączenia przychodzącego z nieznanego numeru.

Obrazek
Optymalizacja szybkości działania systemu
Przeprowadziliśmy bazodanowy tuning newralgicznych obszarów systemu takich jak lista dokumentów, lista działań, panel wyszukiwania, szczegóły elementu. W tym celu skorzystaliśmy z mechanizmu full-text search, aby jeszcze szybciej prezentować wyniki użytkownikom.

Obrazek
Obsługa ankiet via sms/e-mail
Opracowaliśmy specjalny mechanizm, za pomocą którego można wdrażać w życie ankietowanie bazujące na wiadomościach sms lub e-mail. Specjalny formularz ankiety wysyłany jest do odbiorców (klienci, partnerzy, dostawcy) w formie linku www. Dedykowane raporty zbierają i formatują odpowiedzi do postaci zbiorczej ułatwiającej analizę i podejmowanie decyzji.

Obrazek
Wyróżnienie listy działań priorytetowych
Panel działań workflow został rozbudowany o dodatkową listę działań utworzonych z wysokim priorytetem realizacji. Zabieg ten pomaga w pierwszej kolejności zająć się sprawami ważniejszymi z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Analogiczną funkcjonalność przygotowaliśmy dla modułu Zadania.