phone-icon

Zobacz co nowego w sierpniu 2018

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W wakacyjnym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na sierpień 2018 wydaniu 8.2.0 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Integracja z usługą weryfikacji podatników VAT mf.gov.pl
Zintegrowaliśmy się z usługą Ministerstwa Finansów polegającą na weryfikacji czynnych podatników VAT. Każdorazowa rejestracja faktury automatycznie odpytuje i zapisuje w systemie otrzymany rezultat (status podatnika) wraz z datą zapytania.

Obrazek
Obsługa mechanizmu „Split Payment”
Wdrożyliśmy mechanizm podzielonej płatności, który oficjalnie zaczął funkcjonować w obrocie w lipcu b.r. Użytkownik może zdecydować które faktury będzie opłacał mechanizmem „Split payment”, a które w dotychczasowy sposób. Specjalny tryb umożliwia domyślą realizację wszystkich zleceń w nowym trybie podzielonej płatności.

Obrazek
Obsługa „Odwrotnego Obciążenia”
Rozbudowaliśmy mechanizm OCR w taki sposób, aby automatycznie rozpoznawał tzw. „odwrotne obciążenie”, czyli sytuację kiedy to na fakturze kosztowej nie jest wykazywana kwota podatku vat ponieważ jego rozliczenie pozostaje w gestii kupującego.

Obrazek
Ulepszony edytor zapytań SQL i wyrażeń javascript
Ponieważ zapytania SQL i javascript stanowią znaczną część konfiguracji systemu, rozbudowaliśmy edytor w taki sposób, aby praca w nim stała się intuicyjna i przyjemna bez konieczności korzystania z natywnego edytora zewnętrznego. Edytor został również wyposażony w możliwość testowania zapytań SQL w oparciu o parametry P0-P4.

Obrazek
Szybki podgląd kalendarza spotkań
Wskazując datę następnego kontaktu pod Dealem użytkownik może od razu wyświetlić podręczny widok kalendarza w zadanym okresie czasu bez konieczności otwierania go w osobnej karcie. Zabieg ten wpłynął mocno na ergonomię użytkowania CRM-a.

Obrazek
Podgląd skanu na formularzu edycji dokumentu
Bardzo wyczekiwana funkcja programu, dzięki której szybki podgląd skanu jest już dostępny z poziomu edycji dokumentu, a nie tylko z poziomu jego tworzenia. Edytowanie dokumentu z tego powodu staje się szybsze i wygodniejsze.

Obrazek
Szybkie dodawanie kontrahenta jeżeli nie istnieje w GUS
Podmiot, którego nie udało się wyszukać w bazie GUS, może zostać dodany bez konieczności wychodzenia z formatki pobierania danych o podmiotach z GUS. Jest to duże ułatwienie, kiedy naszymi klientami są osoby fizyczne nie posiadające rekordu w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego.

Obrazek
Cykliczna synchronizacja spotkań z MS Outlook
Rozbudowaliśmy plugin MS Outlook o dodatkową flagę, dzięki której spotkania i zaproszenia przetwarzane w poczcie MS Outlook są synchronizowane w czasie rzeczywistym do systemu Baseline™. Jeżeli utworzymy spotkanie w programie Outlook lub otrzymamy zaproszenie z zewnątrz, nie musimy się już martwić o to, aby w systemie Baseline™ również zostało to zaktualizowane.

Obrazek
Mechanizm importu tłumaczeń językowych
Niezwykle przydatny mechanizm dla firm, które wykorzystują wielojęzykowość. Administrator systemu może w łatwy sposób pobrać szablon tłumaczeń, a następnie w również prosty sposób wgrać uzupełniony plik, który zaktualizuje tłumaczenia danego języka w systemie.

Obrazek
Import leadów z formatu .csv
Rozbudowaliśmy mechanizm importu danych z poziomu panelu administracyjnego. Od tego momentu można również importować Leady, które zostaną wgrane do osobnego rejestru systemu.

Obrazek
Szczegółowa historia zmian na dokumentach
Każda zmiana na dokumencie jest już automatycznie odnotowywana w dzienniku zmian. Rozbudowany widok podglądu historii zmian umożliwia precyzyjnie wskazanie użytkownika, który wykonał konkretne zapisy na dokumencie z możliwością podglądu tych zmian jak i treści zmienionej.

Obrazek
Obsługa rejestrowania pism z użyciem kodów kreskowych z banderoli
W określonych sytuacjach użycie drukarek kodów QR jest niemożliwe lub po prostu nieopłacalne. W takim przypadku możemy wykorzystać nowy mechanizm znakowania pism kodami kreskowymi z banderoli i skanowania ich wprost do systemu. Mechanizm ten sprawdza się również w przypadku skanowania bardzo dużych wolumenów pism i faktur.