phone-icon

Udostępniliśmy Portal dla naszych Klientów

Opublikowano:


W trosce o najwyższy poziom świadczenia usług udostępniliśmy autorski, zewnętrzny portal www Ekstranet Baseline™ służący do obustronnej komunikacji z naszymi Klientami oraz Partnerami. Zadbaliśmy o to, aby korzystanie z portalu było intuicyjne i wygodne dla użytkowników końcowych. Mamy nadzieję, iż narzędzie to usprawni wiele codziennych czynności związanych z obsługą naszych produktów oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w zakresie przekazywania poufnych informacji oraz plików.

Korzystanie z portalu jest możliwe zarówno z poziomu przeglądarki www jak i urządzeń mobilnych. Dostęp do portalu jest zabezpieczony certyfikatem wystawionym przez firmę Baseline.

Co zawiera Ekstranet?

  • Projekty – wgląd do listy realizowanych w danym momencie projektów. Możliwość tworzenia nowych zgłoszeń (ticketów), śledzenia ich statusów oraz przesyłanie załączników dotyczących danego projektu.
  • Support – rejestracja zgłoszeń suportowych z możliwością weryfikacji wykorzystanego czasu supportowego. Śledzenie statusów oraz postępów prac nad zleconymi zgłoszeniami (ticketami).
  • Faktury – lista wystawionych faktur oraz bieżący stan rozliczeń. Możliwość podglądu i pobrania obrazu faktury.
  • Komunikaty – komunikaty od Baseline o zaplanowanych przerwach, aktualizacjach oraz innych ważnych informacjach z punktu widzenia utrzymania i rozwoju systemu.
  • Baza wiedzy – miejsce, w którym można pobrać niezbędne pliki, instrukcje oraz szablony do importu danych.
  • Deale – moduł dotyczący Partnerów Baseline umożliwiający rezerwację projektów pozyskania potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem systemu Baseline™.
  • Ustawienia – miejsce, w którym każdy użytkownik może zarządzać swoimi kanałami powiadomień (e-mail, pop-up) oraz danymi kontaktowymi spółki którą reprezentuje.