phone-icon

Integracja z Centralą telefoniczną

Opublikowano:


Plugin Voip to nowa pozycja w ofercie Baseline. Integruje możliwości centrali telefonicznej z systemem Baseline™ oraz umożliwia nawiązywanie jak i odbieranie rozmów telefonicznych od klientów bezpośrednio z poziomu systemu Baseline™. Baseline™ wyświetla kartę klienta w momencie nawiązywania połączenia oraz umożliwia przeglądanie dziennika połączeń oraz odsłuchiwanie zapisanych rozmów. Integrujemy się z wieloma dostawcami usług telefonii voip.

Plugin Voip jest dostępny w sprzedaży z końcem 2017 roku.