phone-icon

Zobacz co nowego w grudniu 2019

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W noworocznym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na grudzień 2019 wydaniu 9.3.1 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Obsługa „Białej listy” podatników VAT
Dodaliśmy automatyczną weryfikację podatników VAT oraz kont bankowych na tzw. Białej Liście. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem podatnicy mają obowiązek weryfikacji podatników oraz kont bankowych przed realizacją zlecenia bankowego. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest sankcjami karno-skarbowymi. Weryfikacja wykonywana jest podczas rejestracji faktury Vat oraz w trakcie generacji zleceń bankowych, a jej wynik komunikowany jest odpowiednimi statusami.

Obrazek
Rozbudowa mechanizmu generacji Zleceń bankowych
Wdrożyliśmy możliwość częściowej spłaty faktury za pomocą mechanizmu generacji Zleceń bankowych, jak również wyboru z listy numeru rachunku bankowego, z którego zlecenia będą realizowane. Jeżeli natomiast w tym samym Zleceniu znajduje się faktura wraz z ujemną korektą wówczas termin płatności korekty zostanie przyjęty taki jak termin faktury korygowanej celem kompensaty.

Obrazek
Prognoza należności
Doskonałe narzędzie dla firm, które chcą monitorować prognozę przyszłych wpływów za faktury sprzedażowe, które zostały wystawione lub zaimportowane do systemu Baseline™. Widok prezentuje sumaryczne kwoty należności bazując na okresach tygodniowych dając tym samym wiele innych informacji dotyczących statystyk płatności faktur przez klientów spółki oraz łącznej kwoty faktur zaległych.

Obrazek
Zmiany w usłudze e-Nadawca
Dostosowaliśmy plugin e-Nadawca do obsługi nowej wersji API wprowadzającej m.in. obsługę formatów przesyłek (S-M-L) w miejsce, gdzie do tej pory wskazywano gabaryt. Dodaliśmy również obsługę nowego rodzaju przesyłki tzw. Przesyłki firmowej nierejestrowanej.

Obrazek
Obsługa Podpisu kwalifikowanego
Zintegrowaliśmy oprogramowanie Baseline™ z narzędziem umożliwiającym składanie indywidualnego podpisu kwalifikowanego na dokumentach. Od teraz, każdy dokument znajdujący się w systemie może zostać podpisany w procesie, a informacja o tym zostanie zachowana w metadanych dokumentu jak również w bazie danych.

Obrazek
Budżetowanie w projektach
Długo wyczekiwana funkcjonalność w końcu ujrzała światło dzienne. Kierownicy projektu mogą w prosty sposób analizować kondycję finansową projektu zarówno po stronie kosztowej jak i przychodowej. Baseline™ automatycznie przelicza tzw. wykonanie budżetowe w oparciu o koszty i przychody, które znajdują się w systemie. Wbudowane narzędzie umożliwia wersjonowanie założeń budżetowych i porównywanie wykonania w oparciu o zapisane wersje prognozy.

Obrazek
Zmiany na Dokumentach i Działaniach
Dodaliśmy możliwość grupowego wydruku metryk Dokumentów z poziomu listy jak również możliwość grupowego przypisania do siebie samego Działań przynależących do danej grupy. Rozbudowano edytor javascript zwiększając jego ergonomię i komfort użytkowania. Zmiany nie ominęły również tzw. recordsetów, zwiększając ich funkcjonalność w zakresie jednoczesnej aktualizacji przez wielu użytkowników tego samego zestawu wierszy.

Obrazek
Cykliczna synchronizacja spotkań z MS Outlook
Rozbudowaliśmy plugin MS Outlook o dodatkową flagę, dzięki której spotkania i zaproszenia przetwarzane w poczcie MS Outlook są synchronizowane w czasie rzeczywistym do systemu Baseline™. Jeżeli utworzymy spotkanie w programie Outlook lub otrzymamy zaproszenie z zewnątrz, nie musimy się już martwić o to, aby w systemie Baseline™ również zostało to zaktualizowane.

Obrazek
Rozbudowa Intranetu
Po wklejeniu w oknie czatu zewnętrznego linku www do grafiki, zostanie od razu wyświetlona miniaturka tego obrazka. Dodano informację o czasie ostatniej aktywności użytkownika chatu, a zdjęcia przesyłane chatem będą się wyświetlały w postaci miniaturek. Dodaliśmy również możliwość anulowania publikacji załączników w Bazie wiedzy oraz możliwość edycji i usuwania plików zwersjonowanych.

Obrazek
Zmiany w interfejsie aplikacji www
Główny interfejs aplikacji www doczekał się aktualizacji, która miała za zadanie zwiększyć i poprawić jego czytelność. W tym celu wprowadzono kolorystykę przycisków akcji, wyróżniono statusy rekordów, oznaczono filtry zawężające listy elementów oraz zmieniono wygląd dymków podpowiedzi.

Obrazek
Bardziej funkcjonalny pipeline
Rozbudowaliśmy widok sprzedażowego lejka (Pipeline) o możliwość zmiany statusów Deali poprzez przeniesienie i upuszczenie danego Deala do właściwego koszyka (funkcja Drag&Drop). Taka możliwość zwiększa komfort pracy na materiale sprzedażowym ograniczając ilość kliknięć i wyszukiwań. Funkcjonalność została zastosowana również w przypadku pipeline projektowego i zadaniowego.

Obrazek
Integracja z MS Excel
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizm, dzięki któremu system Baseline™ będzie posiadał lepszą interakcję z plikami w formacie MS Excel. Za pomocą odpowiedniej konfiguracji możemy edytować treść zapisanych w systemie dokumentów, wyciągać z nich informacje jak również tworzyć i zapisywać nowe dokumenty .xlsx.

Obrazek
Inne usprawnienia
W 2019 roku wdrożyliśmy setki mniejszych poprawek i udoskonaleń, które zostały opisane w naszym dzienniku zmian dostępnym pod adresem https://demo.baseline.pl/versions. Informacje te zostały pogrupowane w kontekście poszczególnych wersji systemu.