phone-icon

Certyfikat „Dane chronione” dla Baseline™

Opublikowano:


Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż w dniu 02.11.2015r. jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy certyfikat Dane chronione wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Certyfikat TÜV ma na celu uwiarygodnienie dostawcy oraz jego produktów na rynku biznesowym. Otrzymanie takiego znaku wiąże się ze spełnieniem szeregu rygorystycznych norm z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i ciągłości działania usług. Dodatkowo, co rok spółka Baseline jest audytowana przez zewnętrzną jednostkę.

Baseline otrzymał certyfikat w zakresie:
Bezpieczeństwa danych osobowych
Bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie Baseline™

Jesteśmy przekonani, iż jako dostawca usług oraz producent oprogramowania zostaliśmy wyróżnieni jako firma przykładająca dużą wagę do bezpieczeństwa danych swoich klientów oraz danych przetwarzanych w systemie Baseline™. Poniżej prezentujemy wybrane elementy wpływające na bezpieczeństwo platformy Baseline™:


1. Zabezpieczenie dostępu certyfikatem SSL z walidacją klienta (2waySSL)
2. Integracja z Active Directory / LDAP
3. Rozbudowany mechanizm uprawnień oparty na rolach
4. Szyfrowanie haseł w bazie danych
5. Szczegółowy rejestr zmian i dostępów
6. Zabezpieczenie przed kradzieżą dokumentów
7. Wbudowane mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem kont logowania
8. Możliwość filtrowania zapytań pochodzących z danej puli adresów IP
9. Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa
10. Wsparcie dla OWASP TOP 10