phone-icon

Elektroniczny obieg dokumentów od kiedy jest to obowiązek?

Opublikowano:

Dobre praktyki


Od 1 lipca 2024 roku w Polsce obowiązywać będą elementy elektronicznego obiegu dokumentów, które będą musiały być wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

E-faktury obowiązkowe od 2024

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce obowiązywać będą elementy elektronicznego obiegu dokumentów, które będą musiały być wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). System ten, zarządzany przez Ministerstwo Finansów, ma na celu lepsze zwalczanie oszustw VAT oraz ułatwienie monitorowania transakcji, co zmniejsza potrzebę kontroli u przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT​.

W 2024 roku elektroniczny obieg faktur i dokumentów dotyczyć będzie transakcji B2B, czyli dokonywanych między podmiotami gospodarczymi. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT będą musieli dostosować się do nowych przepisów od 1 stycznia 2025 roku. W przypadku awarii systemu KSeF przewidziano procedury umożliwiające wystawianie i przesyłanie faktur w sposób awaryjny, a także zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących​.

Ciekawym aspektem jest, że od 1 stycznia 2025 roku kasy fiskalne będą mogły emitować jedynie paragony fiskalne, a nie faktury. Ponadto, paragony z kwotą nieprzekraczającą 450 zł nie będą traktowane jako faktury uproszczone. Wprowadzone zostaną również udogodnienia dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych, aby uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników​​ w elektronicznym obiegu dokumentów. Implementacja KSeF jest częścią szerszych zmian w polskim systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie transparentności i efektywności rozliczeń podatkowych.

Zalety e-faktur

E-faktury, stając się standardem w nowoczesnym biznesie, oferują szereg korzyści, które przekładają się na wydajność i ekologię. Implementacja elektronicznego obiegu dokumentów oznacza znaczące zmniejszenie czasu i kosztów związanych z przetwarzaniem faktur. Ponieważ proces wystawiania wersji elektronicznej faktur jest zautomatyzowany, pracownicy mogą skupić się na bardziej produktywnych zadaniach. Eliminacja potrzeby drukowania i fizycznego wysyłania faktur nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia papieru.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, elektroniczny system obiegu dokumentów zapewnia lepszą ochronę danych, ułatwiając jednocześnie archiwizację i dostęp do dokumentów. Są one łatwo dostępne z dowolnego miejsca, co ułatwia zarządzanie finansami w czasie rzeczywistym i umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Integracja e-faktur z innymi systemami biznesowymi pozwala na automatyzację procesów i usprawnia obieg dokumentów w firmie. Wreszcie, przesiadka na elektroniczny obieg dokumentów to również krok w kierunku zwiększenia transparentności i zgodności z przepisami, co jest istotne w kontekście ciągłych zmian w przepisach podatkowych.

Zarządzanie kompetencjami w organizacji – jak przeprowadzić okresową ocenę pracowników z Baseline™?
Kiedy zostaną wprowadzone e-doręczenia? Znamy datę wdrożenia!