phone-icon

Zobacz co nowego w czerwcu 2022

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W letnim wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na czerwiec 2022 wydaniu 10.10.0 systemu Baseline™.

 

Nowe funkcje programu:
Obrazek
Integracja z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych
Rejestr CRBR został udostępniony nieodpłatnie, co oznacza, iż możesz w prosty sposób zweryfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym wybranego kontrahenta bezpośrednio z poziomu karty szczegółów. Dla niektórych branż weryfikacja podmiotów w CRBR jest częścią procedury AML.

Obrazek
Masowy eksport załączników
Mechanizm eksportu załączników automatyzuje procesy, które wymagają dostępu do archiwalnych dokumentów spoza systemu obiegu dokumentów Baseline. Masowy eksport jest czynnością wykonywaną automatycznie w tle.

Obrazek
Obsługa protokołu OAuth2.0
Protokół OAuth2.0 jest uznawany za jedną z najbezpieczniejszych metod autentykacji poczty e-mail. Niektórzy dostawcy poczty e-mail tacy jak Google czy Microsoft odchodzą od standardowych metod logowania do poczty e-mail przez zewnętrzne aplikacje czyniąc je bardziej bezpieczne.

Obrazek
Usprawnienia w obszarze dokumentów
Dodano wiele przydatnych funkcji m.in.
a) możliwość wskazania serwera e-mail dla poczty wysyłanej spod danego szablonu dokumentu
b) możliwość podglądu schematu procesu z poziomu diagramu workflow
c) możliwość automatycznego przejścia do pierwszego kroku procesu zaraz po utworzeniu dokumentu
d) możliwość nadawania uprawnień do konkretnego dokumentu

Obrazek
Wyszukiwarka Lookup – nowy typ pola na dokumencie
Dodano obsługę tzw. LookupGrid, czyli możliwości wskazania raportu/wyszukiwarki dla danego pola na dokumencie. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać zasoby wykorzystując wiele pól filtrujących jednocześnie.

Obrazek
Wielodomenowa autentykacja użytkowników
Dodano obsługę autentykacji do wielu serwerów LDAP jednocześnie. Dzięki temu organizacje, które posiadają wiele kontrolerów domen, mogą zintegrować każdy z nich z systemem Baseline™ w celu potwierdzenia danych logowania użytkowników.

Obrazek
Zarządzanie spółkami z poziomu Panelu Admina
Dodaliśmy możliwość tworzenia i edytowania spółek znajdujących się w systemie z poziomu Panelu Admina. Użytkownicy o uprawnieniach administracyjnych mogą aktualizować parametry spółek bez konieczności korzystania z opcji supportu.

Obrazek
Projekt zarządzany przez grupę
Dodaliśmy możliwość przypisania projektu do grupy użytkowników, co znacząco uelastycznia proces zarządzania i kontroli, w sytuacji gdy nie możemy wskazać konkretnej osoby. Dzięki temu projekty zyskały podobną elastyczność co np. zadania.

Obrazek
Obsługa checklist
Wdrożyliśmy obsługę tzw. Checklist wyświetlanych pod różnymi elementami w systemie. Checklisty budowane są dynamicznie i umożliwiają oznaczanie postępów prac nad realizacją danego działania lub grupy działań.

Obrazek
Nowy tryb wprowadzania korekt dla faktur kosztowych
Do tej pory system narzucał wprowadzanie korekt w tzw. zapisie „wartości po korekcie”, co nie zawsze było odzwierciedlane na dokumencie korekty. dlatego też dodaliśmy obsługę alternatywnej metody wprowadzania faktur korygowanych w oparciu o tzw. „dane korygowane”. W praktyce spora część korekt niestety nie zawiera sekcji „po korekcie”.

Obrazek
Raport nadania przesyłki z serwisu E-nadawca
Raport nadania przesyłki pobierany był do tej pory z zewnętrznego serwisu Poczty Polskiej. Aktualnie, w momencie gdy przesyłka zostaje odebrana lub zwrócona do nadawcy, system automatycznie pobierze Raport nadania z serwisu E-nadawca. Raport będzie dostępny standardowo w menu podglądu na szczegółach Przesyłki. Nowy raport jest na stałe przechowywany w systemie jak również zawiera dodatkowe informacje, które były niedostępne w jego poprzedniej wersji.

Obrazek
Indywidualne przypomnienia
Dodaliśmy dla każdego użytkownika możliwość ustawienia indywidualnego przypomnienia dotyczącego bieżącego elementu takiego jak Zadanie, Projekt, Deal czy Działanie. Użytkownik może wskazać dowolną datę i godzinę przypomnienia, które jest wysyłane domyślnie w formie e-mail oraz pop-up.

Obrazek
Przydatne usprawnienia
Dodaliśmy wiele przydatnych usprawnień w różnych obszarach działania systemu:
a) generacja zleceń bankowych w oparciu o termin płatności
b) możliwość zapisania oryginalnej wiadomości e-mail przychodzącej w formacie .eml
c) możliwość rozksięgowania list płac na projekty
d) możliwość wyliczenia kwoty netto z kwoty brutto pozycji faktury sprzedaży
e) logowanie nieudanych żądań autoryzacji w sytuacji przekroczenia ilości licencji jednoczesnych
f) możliwość tworzenia szablonów Faktur Sprzedaży z poziomu wystawionej Faktury
g) nowy filtr na liście eksportów umożliwiający wyszukiwanie pojedynczych faktur
h) na formularzu dodawania Wydarzenia kalendarza pojawił się znacznik informujący o zajętości zasobu we wskazanym terminie
i) obsługa Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) dla przesyłek e-Nadawcy
j) możliwość wydruku dowolnego tekstu pod kodem QR
k) nowy parametr umożliwiający dostęp do Faktur opiekunom Centrum kosztu/przychodu

Obrazek
Changelog systemu
W 2022 roku wdrożyliśmy setki mniejszych poprawek i udoskonaleń, które zostały opisane w naszym dzienniku zmian dostępnym pod adresem https://demo.baseline.pl/versions. Informacje te zostały pogrupowane w kontekście poszczególnych wersji systemu.