phone-icon

Generator faktur sprzedażowych

Opublikowano:


Wystawianie faktur sprzedażowych zazwyczaj wiąże się z powtarzalną czynnością wykonywaną co miesiąc w każdej firmie. Ta powtarzalna czynność wymaga dużej ilości czasu oraz uwagi, gdyż ryzyko pomyłki jest duże i wiąże się z koniecznością wystawiania korekt.

Co oferuje w tym zakresie Baseline™?
System Baseline™ od stycznia 2017 roku będzie umożliwiał tworzenie tzw. szablonów faktur sprzedażowych. Każdy szablon posiada swój własny harmonogram uruchomienia, co umożliwia generowanie faktur w niestandardowych cyklach np. 2 tygodniowych lub kwartalnych. Odpowiednio zaprogramowany automat sprawdza codziennie czy istnieje konieczność wystawienia nowej faktury dla klienta. Po wystawieniu wskazana osoba otrzymuje powiadomienie e-mail z listą wygenerowanych faktur, po akceptacji których mogą one zostać wysłane do klientów drogą mailową.

Zobacz pozostałe funkcje, które udostępnia moduł Finanse.

Faktury sprzedaży w Baseline™