phone-icon

Budżetowanie w systemie Baseline™

Opublikowano:


Budżetowanie jest jednym z ważniejszych elementów skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Każda firma planując wydatki czy prognozując sprzedaż w domyśle uczestniczy w procesie budżetowania. Problem w tym, że na rynku nie ma wielu narzędzi, które są w stanie kompleksowo zautomatyzować zarządzanie budżetem począwszy od planowania, poprzez jego realizację, a kończąc na właściwej kontroli. Badania wykazują, że 80% przedsiębiorstw wspomaga się w tym zakresie Excelem, który wspomaga wyłącznie obszar planowania bez elementów takich jak wersjonowanie, zatwierdzanie, kontrola czy raportowanie.

Co oferuje w tym zakresie Baseline™?
Jednym słowem wszystko to co jest potrzebne firmie, aby sprawnie zarządzać budżetem. Począwszy od prostych rozwiązań, a kończąc na zaawansowanym planowaniu w podziale na Centra kosztów oraz hierarchię przedsiębiorstwa. Moduł Budżetowanie jest zintegrowany z obiegiem faktur kosztowych oraz modułem sprzedaży dzięki czemu kontrola budżetu oraz jego monitorowanie są wykonywane w czasie rzeczywistym.

Podstawowe funkcje jakie wspiera moduł Budżetowania:

1. Budżetowanie na departamenty (zarówno koszty jak i sprzedaż)
2. Obsługa budżetów częściowych (hierarchicznych)
3. Obieg akceptacji budżetów
4. Cykliczne rewizje budżetów
5. Określanie targetu budżetów
6. Wykonanie budżetu (zestawienie kosztów/przychodów do założonego planu)
7. Pilnowanie wydatków na etapie składania zapotrzebowania
8. Integracja z MS Excel
9. Raportowanie i analityka

Zobacz szczegółowy opis modułu Budżet.

Zarządzanie budżetem w Baseline™