phone-icon

Zobacz co nowego w grudniu 2014

Opublikowano:


Szanowni Państwo,

W bożonarodzeniowym wydaniu newslettera przygotowaliśmy zbiorczą informację o najnowszych funkcjach programu jakie znalazły się w planowanym na grudzień 2014 wydaniu 5.10.0 systemu Baseline™.

Nowe funkcje programu:
Obrazek
OCR faktur
Baseline™ został wzbogacony o kolejną ważną funkcję w obszarze modułu Sekretariat. Moduł OCR automatycznie odczytuje dane z faktur (kwoty, daty itp.), a następnie zapisuje dokument w systemie bez konieczności ręcznego wprowadzania. Istnieje również możliwość automatycznej konwersji faktur z dedykowanej skrzynki e-mail.
Obrazek
Chat wewnętrzny
Rozbudowa modułu Intranet trwa w najlepsze. Komunikator wewnętrzny to gwarancja ekspresowej wymiany informacji w firmie oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przesyłanych danych. Chat umożliwia również załączanie plików oraz zrzutów ekranu z Baseline™.
Obrazek
Geo ankiety mobilne
Funkcjonalność ankiet umożliwia tworzenie własnych szablonów i uzupełnianie ich z poziomu aplikacji mobilnej np. w punkcie sprzedaży. Dzięki geolokalizacji możliwe jest odwzorowanie trasy na mapie Google, w kolejności w jakiej tworzono raporty ankiet.
Obrazek
Zarządzanie umowami
Nowy moduł służy do porządkowania umów z kontrahentami, partnerami i dostawcami. To również możliwość tworzenia nowych umów w ramach specjalnie zaprojektowanego obiegu informacji. OCR pełnotekstowy umożliwia wyszukiwanie skanów umów po słowach-kluczach w tekście, a powiadomienia systemowe przypominają o konieczności przedłużenia wygasających kontraktów.
Obrazek
Obsługa spraw
Pisma przychodzące oraz wychodzące mogą być dołączane do tzw. Spraw opisanych szerzej w Instrukcji kancelaryjnej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Sprawy pomagają porządkować tematy realizowane w firmie w kontekście kancelaryjnego obiegu dokumentów oraz pism.
Obrazek
Nowe widgety dashboard
Pojawiły się nowe widgety do umieszczenia na dashboardzie: Widget Zalogowany czas pracy umożliwia szybki dostęp do zadań i projektów, w których logowaliśmy ostatnio czas pracy. Z kolei Moje działania oraz Moje sprawy umożliwiają szybki dostęp do przypisanych elementów z poziomu dashboard.
Obrazek
Hurtowa zmiana przypisania
Nowa funkcja umożliwia hurtowe przepisanie elementów z jednego użytkownika na drugiego np. w sytuacji zmiany stanowiska lub odejścia pracownika z firmy. Administrator systemu może zmienić przypisania dla obszaru Zadań, Projektów, Deali, Kontrahentów, Spraw, Działań, Spotkań i uprawnień.
Obrazek
Koszty pracy w projekcie
Już dziś możemy w łatwy sposób wyliczać koszty i przychody w projekcie bazując na dokumentach finansowych. Teraz dodaliśmy możliwość przypisywania stawek do pracowników w ramach projektów, dzięki czemu rachunek zysków i strat w projekcie uwzględni koszt pracy obrazowany na graficznym wykresie.
Obrazek
Zarządzanie przestrzenią dyskową
W celu optymalizacji zarządzania przestrzenią dyskową dodaliśmy możliwość podglądu statystyk zajętości miejsca. Wykres zajętości umożliwia wyselekcjonowanie tych użytkowników oraz te obszary systemowe, które generują najwięcej danych i załączników.