phone-icon

Integracja Baseline™ z KRS online

Opublikowano:


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów poszerzyliśmy najnowszą wersję systemu Baseline™ o nową funkcjonalność – integrację z KRS online.

Jak to działa?

Zarówno karta Kontrahenta, jak i Umowy umożliwiają obecnie sprawdzenie i zapisanie danych rejestrowych, za pomocą jednego kliknięcia. Od teraz nie będziesz musiał korzystać z zewnętrznych narzędzi do weryfikacji danych rejestrowych kontrahenta.

Integracja Baseline z KRS
Integracja Baseline z KRS

Informacje automatycznie pobierane z KRS to między innymi: podstawowe dane podmiotu, sposób i zasady reprezentacji oraz personalia wspólników i prokurentów. Dane te możemy wykorzystać podczas dodawania nowej umowy, np. uzupełniając wybrane pola w treści generowanych dokumentów.

Integracja Baseline z KRS
Integracja Baseline z KRS

Wbudowany mechanizm weryfikacji zmian pomiędzy danymi zapisanymi w Baseline™ a pobranymi z KRS minimalizuje ryzyko wpisania błędnych danych do aneksu lub umowy. Pozwala również zweryfikować czy w KRS widnieje osoba, która podpisała się na dokumencie.

Integracja Baseline z KRS

Ważne informacje:

Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy zarejestrować i zasilić środkami konto w serwisie https://rejestr.io/api. Każdorazowe pobranie danych wiąże się z obciążeniem konta zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się w załączniku nr 2 na stronie serwisu.