phone-icon

Elektroniczne archiwum dokumentów

Opublikowano:


Baseline™ umożliwia rejestrowanie i katalogowanie dokumentów papierowych w centralnym archiwum elektronicznym. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, udostępniliśmy możliwość zamawiania dokumentów archiwalnych znajdujących się w zewnętrznym ośrodku przechowywania.

Powszechnie zdarza się, iż w przedsiębiorstwie posiadającym znaczne zasoby archiwalne, brak jest narzędzia kontroli oraz automatyzacji procesu wypożyczeń dokumentów. Ryzyko zaginięcia oryginału ważnego dokumentu wzrasta wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Baseline™ otwiera możliwość zamawiania dokumentów on-line oraz ich odbiór w potwierdzonym terminie. Kontrola wypożyczeń pozwala w prosty sposób na sprawdzenie dostępności oryginału dokumentu lub terminu zwrotu do archiwum.

W zależności od potrzeb Baseline™ umożliwia generowanie protokołów potwierdzeń odbioru oraz zwrotu dokumentów wraz z ich archiwizacją.

Odkryj inne możliwości platformy E-Archiwum/DMS.